Den Demokratiske Republikken Kongo

Den Demokratiske Republikken Kongo har en befolkning på 70,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,2 millioner km2. Forventet levealder er 57 år, og med BNP per kapita på USD 456, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 6,9%, og var på totalt USD 35,2 milliarder (nominelt).
Den Demokratiske Republikken Kongo ligger på 184. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Den Demokratiske Republikken Kongo på en 147. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Den Demokratiske Republikken Kongo i 2015 var på NOK 161 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Den Demokratiske Republikken Kongo til en verdi av NOK 16 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak-for-sak
Langsiktige garantier
Off cover
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
184

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Den Demokratiske Republikken Kongo