Kongo

Kongo-Brazzaville har en befolkning på 4,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 341 000 km2. Forventet levealder er 60 år, og med BNP per kapita på USD 1851, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2,6%, og var på totalt USD 8,5 milliarder (nominelt).
Kongo-Brazzaville ligger på 177. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kongo-Brazzaville på en 146. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Kongo-Brazzaville i 2015 var på NOK 2,402 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Kongo-Brazzaville til en verdi av NOK 774 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
177

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kongo