Swaziland

Swaziland har en befolkning på 1,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 17 000 km2. Forventet levealder er 48 år, og med BNP per kapita på USD 3154, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 1,7%, og var på totalt USD 4 milliarder (nominelt).
Swaziland ligger på 111. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Swaziland på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Swaziland i 2015 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Swaziland til en verdi av NOK 32 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
111

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Swaziland