Tunisia

Tunisia har en befolkning på 10,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 155 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 3872, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 0,8%, og var på totalt USD 43 milliarder (nominelt).
Tunisia ligger på 77. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tunisia på en 76. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Tunisia i 2015 var på NOK 50 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Tunisia til en verdi av NOK 279 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
77

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Tunisia