Bahamas

Bahamas har en befolkning på 0,372 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 10 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 22896, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 1,2%, og var på totalt USD 8,8 milliarder (nominelt).
Bahamas ligger på 121. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bahamas på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Bahamas i 2015 var på NOK 135 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bahamas til en verdi av NOK 46 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
121

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bahamas