Bermuda

Bermuda har en befolkning på 0,064 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 50 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2015 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksportert til Bermuda i 2015 var på NOK 291 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bermuda til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bermuda