Den dominikanske republikk

Den dominikanske republikk har en befolkning på 10,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 48 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 6373, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 7%, og var på totalt USD 67,1 milliarder (nominelt).
Den dominikanske republikk ligger på 103. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Den dominikanske republikk på en 103. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Den dominikanske republikk i 2015 var på NOK 356 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Den dominikanske republikk til en verdi av NOK 98 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
103

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Den dominikanske republikk