Grenada

Grenada har en befolkning på 0,105 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 340 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 9156, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,4%, og var på totalt USD 0,9 milliarder (nominelt).
Grenada ligger på 138. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Grenada på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Grenada i 2015 var på NOK 3 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Grenada til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
138

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Grenada