Guyana

Guyana har en befolkning på 0,758 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 196 000 km2. Forventet levealder er 66 år, og med BNP per kapita på USD 4127, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3%, og var på totalt USD 3,1 milliarder (nominelt).
Guyana ligger på 124. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Guyana på en 119. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Guyana i 2015 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Guyana til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
124

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Guyana