Jordan

Jordan har en befolkning på 6,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 88 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 4940, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2,4%, og var på totalt USD 37,5 milliarder (nominelt).
Jordan ligger på 118. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Jordan på en 45. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Jordan i 2015 var på NOK 83 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Jordan til en verdi av NOK 37 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
118

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Jordan