Kiribati

Kiribati har en befolkning på 0,106 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 810 km2. Forventet levealder er 65 år, og med BNP per kapita på USD 1291, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,1%, og var på totalt USD 0,1 milliarder (nominelt).
Kiribati ligger på 152. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kiribati på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Kiribati i 2015 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kiribati til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
152

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kiribati