Nauru

Nauru har en befolkning på 0,01 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 20 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2015 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksportert til Nauru i 2015 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Nauru til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Nauru