Tonga

Tonga har en befolkning på 0,104 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 720 km2. Forventet levealder er 72 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2015 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Tonga ligger på 85. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tonga på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Tonga i 2015 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Tonga til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
85

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Tonga