Vilde Grønn Larsen (leave of absence)

Senior Communication Adviser