Bosnia-Hercegovina

Bosnia-Hercegovina har en befolkning på 3,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 51 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 4197, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,2%, og var på totalt USD 15,9 milliarder (nominelt).
Bosnia-Hercegovina ligger på 81. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bosnia-Hercegovina på en 76. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Bosnia-Hercegovina i 2015 var på NOK 14 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bosnia-Hercegovina til en verdi av NOK 144 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
81

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bosnia-Hercegovina