Nederland

Nederland har en befolkning på 16,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 33 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 44433, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2%, og var på totalt USD 752,5 milliarder (nominelt).
Nederland ligger på 28. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Nederland på en 5. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Nederland i 2015 var på NOK 92,029 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Nederland til en verdi av NOK 22,404 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
28

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Nederland