Hvem kan søke?

Eksportørens bank sender søknad til GIEK.
 

Hva dekker garantien?

 • GIEK garanterer overfor en bank eller annen finansinstitusjon.
 • GIEKs garanti dekker normalt inntil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko. For bondsstillelser inntil 10 millioner kroner kan GIEK vurdere å avdekke opptil 70 prosent.
 • Følgende bondgarantier kan utstedes:
  • Anbudsgaranti.
  • Forskuddsgaranti.
  • Fullførelsesgaranti.
  • Reklamasjonsgaranti.
 • Urettmessig trekk: GIEK kan også søkes om å dekke tap knyttet til at garantimottaker trekker på en bondgaranti uten at eksportøren har misligholdt sine forpliktelser under eksportavtalen.

 

Hvordan fungerer garantien?

Utvide banklinjer

 

Hva koster det?

GIEK tar samme risikopremie som banken.

Det kreves ekstra garantipremie for dekking av urettmessig trekk på bondgaranti.

 

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for bondgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Bondgaranti.

 

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om bondgaranti?

Astrid Etienne

Senior kundeansvarlig