En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft i forbindelse med verftets finansiering av nye skip, eller norske produsenter av havinstallasjoner som for eksempel vindmøllefundamenter. Garantien kan også utstedes i forbindelse med betydelige underleveranser. Garantien hjelper verftet eller produsenten å sikre konkurransedyktig finansiering av påløpende byggekostnader i byggeperioden. Byggelånsgarantien avsluttes når kjøper har betalt verftet eller produsenten ved levering av skipet eller installasjonen.

 

Hvem kan søke?

Produsenten (f.eks. verft), bank eller tilrettelegger kan søke.

 

Hva dekker garantien?

  • Garantien utstedes for finansiering av nybygg.
  • Eksport er ikke et krav, og kjøperen av skipet eller installasjonen kan derfor være norsk eller utenlandsk.
  • GIEK garanterer for inntil 50 prosent av byggelånet.
  • Kjøperen av skipet eller installasjonen må forskuddsbetale en avtalt andel av kjøpesummen i løpet av byggeperioden.
  • Langtidsfinansieringen av skipet må være sikret.

 

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster det?

For skipsfinansiering er prisingen markedsbasert. GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti, beregnet som en engangspremie, men mulig som p.a.-premie ved bankmedvirkning på over 20 prosent.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.

 

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for Byggelånsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Byggelånsgaranti.

 

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om byggelånsgaranti?

Jan Inge Roald

Senior kundeansvarlig / Teamleder