Nyttig for alle parter

Eksportører får et viktig salgsargument når GIEK stiller en statlig lånegaranti for kjøperen. Selve lånet kan gis av banker, Eksportkreditt Norge eller andre långivere.

Kjøpere får lettere realisert sine prosjekter når GIEKs långivergaranti sikrer finansieringen. Men vi forutsetter at de kjøper norsk.

Banken får delta som medgarantist eller långiver, og hjelper sin kunde vokse i utlandet.

Merk at GIEK kun gir garantier for lån - mens selve lånet må søkes andre steder: bank (norsk eller utenlandsk) eller statlige Eksportkreditt Norge. GIEK og Eksportkreditt Norge har en enkel søknad for finansiering av eksportkontrakter under 100 millioner kroner. Se overskriften "hvilket søknadsskjema" nedenfor for å gå til rett søknadsskjema.

GIEKs garantier har AAA-rating, og er ettertraktet av norske og internasjonale banker og finansinstitusjoner.

 

Hvem kan søke?

GIEK må vite at kjøperen ønsker finansieringen, og at en norsk eksportør har fått kontrakt. Derfor må både kjøper og eksportør levere hver sin søknad til GIEK. (Banken kan eventuelt fylle ut kjøperens søknad.)

 

Når skal man søke?

Ta kontakt tidlig. Utstedelse av ny garanti er basert på GIEKs gjennomgang av låneavtalen, det er derfor viktig at GIEK involveres tidlig i lånedokumentasjonen.

Husk at dersom Eksportkreditt Norge skal være långiver, må de ha mottatt søknaden før kommersiell eksportkontrakt er inngått.

 

Hvilken eksport kan finansieres?

Kun eksport som egner seg for langsiktig finansiering, som:

 • Maskiner og anlegg
 • Elektrisk og elektronisk utstyr
 • Skip/båter, nybygg, utstyr, ombygging og oppgraderinger
 • Programvare
 • Annet produksjonsutstyr
 • Tjenester tilknyttet ovennevnte

Salg av forbruksvarer, halvfabrikata og råvarer er lite egnet. Dette bør heller selges med leverandørkreditt garantert av GIEK over 2 år, eller garantert av GIEK Kredittforsikring.

 

Hvordan gå frem?

Start hos banken, kjøperens eller eksportørens. Sammen kartlegges kjøperens finansieringsbehov, og hvorvidt banken kan delta som långiver, lånegarantist, eller begge deler.

Kontakt GIEK dersom banken vil dele lånerisikoen med andre. 

Kontakt Eksportkreditt Norge (EK) ved behov for statlig lån. Merk at hele EK sitt lån må være garantert av GIEK og/eller bank.

Mange benytter både GIEK (til garanti) og EK (som långiver). Da samarbeider vi tett for å forenkle lån- og garantisøknadene mest mulig for kunden. For eksportkontrakter under 100 millioner kroner, tilbyr vi en felles søknad.

Se "Hvilket søknadsskjema?" nedenfor for å gå til riktig skjema og produkt.

GIEK gjør alltid en grundig kredittvurdering av kjøperen, uansett om Eksportkreditt Norge eller bank er långiver. Er vår vurdering positiv, vil vi gi et tilbud om garanti og opplyse hva garantien vil koste.

 

Hvor mye finansiering kan GIEK garantere?

Hvorvidt kjøperen er et etablert eller nystartet selskap har vesentlig betydning for GIEKs kredittvurdering, våre krav og prisen på garantien.

Etablerte selskaper (corporate risk) som dokumenterer god gjeldsbetjeningsevne uavhengig av den norske eksporten:

 • Minimum kontantandel på 15 %, vanligvis mer
 • Lånet på maks 85%
 • GIEKs långivergaranti dekker normalt mesteparten av lånefinansieringen, maks. 85%. 

Nyetablerte eller prosjektselskaper hvor den norske eksporten er avgjørende for gjeldsbetjeningen:

 • Egenkapital i selskapet på 30%
 • Kontantandel på 30 % i lånefinansieringen
 • GIEKs långivergaranti dekker normalt inntil 70 % av lånefinansieringen

 

Vilkår

GIEK ønsker alltid å dele minst 10% av kredittriskoen med en bank eller annen finansinstitusjon, eller morselskap med en god kredittrating. For kontrakter over 50 millioner kroner er det et krav at bank deler risikoen.

For mindre kontrakter kan eksportør, etter søknad og kun dersom bankmedvirkning allerede har vært utredet, dekke denne risikoen selv.

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

 

Hvordan fungerer garantien?

 

 

 

 

Hva koster garantien?

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankens risikopremie. Prøv vår premiekalkulator for få en indikasjon. I enkelte typer finansiering tilkommer også andre kostnader.

Eksportkreditt Norge (EK) har GIEK som garantist på de fleste av sine utlån. EK krever en rente på lånet, enten markedsrente eller CIRR-rente (fastrente).

Når både GIEK og EK benyttes, skal kunden betale både premie til GIEK samt rente til EK. Se EKs hjemmeside for mer informasjon.

Få en indikasjon med vår premiekalkulator

 

Hvilket søknadsskjema?

For maritime finansieringer (skipsfart, offshore og annen maritim eksport inkl. nybygg, skipsutstyr, oppgradering og ombygging, uansett beløp):

For fastlandsnæringer og annen eksport:

 • Garanti og lån, kontrakter under 100 MNOK

 

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Långivergaranti.

 

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om långivergaranti?

Atle Bjørkheim

Kundeansvarlig

Vibeke Stray

Senior kundeansvarlig / Teamleder