Garantien kan gis til norske eksportører som trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til en spesifikk kontrakt som har en verdi over NOK 50 millioner.

Les mer