Hvem kan søke?

Det er eksportørens bank som søker GIEK om avlastning på deres lån til eksportøren.

 

GIEK har samme vilkår som banken

Dersom banken er positiv til å utbetale et produksjonslån, kan banken levere elektronisk søknad til GIEK om å dele risikoen på lånet på samme vilkår som banken.

Det forutsettes at eksportørens bank gir lån og tar egen risiko på den delen som GIEKs garanti ikke dekker.

 

Hva dekker garantien?

  • Eksportørens bank gir kredittlinje som GIEK avlaster.
  • GIEKs garanti kan dekke opptil 50 prosent av lånets verdi.
  • Like vilkår i de sikkerheter banken tar for fasiliteten.
  • Samme premie som bankens risikopremie.
  • Det forutsettes at lånet kun finansierer gjennomføring av eksportkontrakten.
  • Oppgjør av eksportkontrakten skal være sikret f.eks. via et Letter of Credit (LC).

 

Standardvilkår for garanti fra GIEK

  • Tilfredsstille regler om norsk andel/norsk interesse.
  • Bærekraft, miljø og antikorrupsjon (CSR).

 

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster det?

GIEK tar samme premie som bankens risikopremie.

 

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for produksjonslånsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen? 
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad: 
Produksjonslånsgaranti

 

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om garanti til produksjonslån?

Astrid Etienne

Senior kundeansvarlig

Sitwat Mumtaz

Kundeansvarlig