Garanti for produksjonslån til eksportører

Aktuell når eksportører skal by på større/flere kontrakter. Dekker inntil 50% av bankens risiko ved utbetaling av produksjonslån. Kontrakten(e) må være over 50 mill. kroner.