Algerie

Algerie har en befolkning på 37,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,3 millioner km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 4206, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,9%, og var på totalt USD 166,8 milliarder (nominelt).
Algerie ligger på 156. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Algerie på en 88. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Algerie i 2015 var på NOK 415 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Algerie til en verdi av NOK 230 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
156

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Algerie