Angola

Angola har en befolkning på 22,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,2 millioner km2. Forventet levealder er 51 år, og med BNP per kapita på USD 4102, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3%, og var på totalt USD 102,6 milliarder (nominelt).
Angola ligger på 182. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Angola på en 163. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Angola i 2015 var på NOK 2,323 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Angola til en verdi av NOK 234 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
182

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Angola