Egypt

Egypt har en befolkning på 85,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 995 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 3614, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 4,2%, og var på totalt USD 330,7 milliarder (nominelt).
Norsk eksportert til Egypt i 2015 var på NOK 921 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Egypt til en verdi av NOK 212 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Egypt