Ekvatorial-Guinea

Ekvatorial-Guinea har en befolkning på 0,773 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 28 000 km2. Forventet levealder er 56 år, og med BNP per kapita på USD 11120, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2015 med -12,2%, og var på totalt USD 9,3 milliarder (nominelt).
Ekvatorial-Guinea ligger på 178. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Ekvatorial-Guinea på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Ekvatorial-Guinea i 2015 var på NOK 56 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Ekvatorial-Guinea til en verdi av NOK 400 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
178

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Ekvatorial-Guinea