Libya

Libya har en befolkning på 6,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,7 millioner km2. Forventet levealder er 71 år, og med BNP per kapita på USD 4643, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2015 med -10,2%, og var på totalt USD 29,1 milliarder (nominelt).
Libya ligger på 188. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Libya på en 161. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Libya i 2015 var på NOK 10 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Libya til en verdi av NOK 173 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
188

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Libya