Mauritania

Mauritania har en befolkning på 3,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1 millioner km2. Forventet levealder er 62 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2015 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Mauritania ligger på 160. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Mauritania på en 112. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Mauritania i 2015 var på NOK 16 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Mauritania til en verdi av NOK 146 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
160

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Mauritania