Seychellene

Seychellene har en befolkning på 0,088 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 460 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 15476, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,5%, og var på totalt USD 1,4 milliarder (nominelt).
Seychellene ligger på 93. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Seychellene på en 40. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Seychellene i 2015 var på NOK 24 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Seychellene til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
93

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Seychellene