Sør-Afrika

Sør-Afrika har en befolkning på 52,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,2 millioner km2. Forventet levealder er 56 år, og med BNP per kapita på USD 5691, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 1,3%, og var på totalt USD 312,7 milliarder (nominelt).
Sør-Afrika ligger på 74. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sør-Afrika på en 61. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Sør-Afrika i 2015 var på NOK 821 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Sør-Afrika til en verdi av NOK 1,493 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
74

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Sør-Afrika