Sudan

Sudan har en befolkning på 37,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,3 millioner km2. Forventet levealder er 62 år, og med BNP per kapita på USD 2089, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,4%, og var på totalt USD 84 milliarder (nominelt).
Sudan ligger på 168. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sudan på en 165. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Sudan i 2015 var på NOK 8 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Sudan til en verdi av NOK 3 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
168

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Sudan