Tsjad

Tsjad har en befolkning på 12,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,2 millioner km2. Forventet levealder er 50 år, og med BNP per kapita på USD 775, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 1,8%, og var på totalt USD 10,8 milliarder (nominelt).
Tsjad ligger på 180. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tsjad på en 147. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Tsjad i 2015 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Tsjad til en verdi av NOK 2 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
180

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Tsjad