Brasil

Brasil har en befolkning på 202,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 8,3 millioner km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 8538, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2015 med -3,8%, og var på totalt USD 1774,7 milliarder (nominelt).
Brasil ligger på 123. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Brasil på en 76. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Brasil i 2015 var på NOK 5,366 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Brasil til en verdi av NOK 10,217 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
123

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Brasil