Chile

Chile har en befolkning på 17,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 743 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 13383, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2,1%, og var på totalt USD 240,2 milliarder (nominelt).
Chile ligger på 57. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Chile på en 23. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Chile i 2015 var på NOK 844 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Chile til en verdi av NOK 1,189 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
57

Norsk utenrikshandel med Chile