Colombia

Colombia har en befolkning på 46,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,1 millioner km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 6056, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,1%, og var på totalt USD 292 milliarder (nominelt).
Colombia ligger på 53. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Colombia på en 83. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Colombia i 2015 var på NOK 229 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Colombia til en verdi av NOK 964 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
53

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Colombia