Costa Rica

Costa Rica har en befolkning på 4,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 51 000 km2. Forventet levealder er 79 år, og med BNP per kapita på USD 10629, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2,8%, og var på totalt USD 51,1 milliarder (nominelt).
Costa Rica ligger på 62. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Costa Rica på en 40. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Costa Rica i 2015 var på NOK 116 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Costa Rica til en verdi av NOK 499 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
62

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Costa Rica