Cuba

Cuba har en befolkning på 11,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 106 000 km2. Forventet levealder er 79 år, og med BNP per kapita på USD 8168, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2,2%, og var på totalt USD 93 milliarder (nominelt).
Norsk eksportert til Cuba i 2015 var på NOK 17 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Cuba til en verdi av NOK 17 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Cuba