Guatemala

Guatemala har en befolkning på 15,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 107 000 km2. Forventet levealder er 71 år, og med BNP per kapita på USD 3903, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 4,1%, og var på totalt USD 63,7 milliarder (nominelt).
Guatemala ligger på 88. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Guatemala på en 123. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Guatemala i 2015 var på NOK 130 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Guatemala til en verdi av NOK 162 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
88

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Guatemala