Honduras

Honduras har en befolkning på 7,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 111 000 km2. Forventet levealder er 72 år, og med BNP per kapita på USD 2495, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,6%, og var på totalt USD 20,1 milliarder (nominelt).
Honduras ligger på 105. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Honduras på en 112. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Honduras i 2015 var på NOK 14 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Honduras til en verdi av NOK 48 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
105

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Honduras