Aserbajdsjan

Aserbajdsjan har en befolkning på 9,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 82 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 5496, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 1,1%, og var på totalt USD 53 milliarder (nominelt).
Aserbajdsjan ligger på 65. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Aserbajdsjan på en 119. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Aserbajdsjan i 2015 var på NOK 1,296 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Aserbajdsjan til en verdi av NOK 22 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
65

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Aserbajdsjan