Brunei

Brunei har en befolkning på 0,405 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 5270 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 36607, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2015 med -0,5%, og var på totalt USD 15,4 milliarder (nominelt).
Brunei ligger på 72. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Brunei på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Brunei i 2015 var på NOK 24 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Brunei til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
72

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Brunei