Indonesia

Indonesia har en befolkning på 248 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,8 millioner km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 3346, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 4,8%, og var på totalt USD 861,9 milliarder (nominelt).
Indonesia ligger på 91. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Indonesia på en 88. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Indonesia i 2015 var på NOK 1,322 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Indonesia til en verdi av NOK 1,262 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
91

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Indonesia