Iran

Iran har en befolkning på 76,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,6 millioner km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 4771, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 1,5%, og var på totalt USD 377 milliarder (nominelt).
Norsk eksportert til Iran i 2015 var på NOK 64 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Iran til en verdi av NOK 42 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Iran