Japan

Japan har en befolkning på 127,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 364 000 km2. Forventet levealder er 83 år, og med BNP per kapita på USD 32477, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 0,5%, og var på totalt USD 4123,2 milliarder (nominelt).
Japan ligger på 34. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Japan på en 18. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Japan i 2015 var på NOK 9,919 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Japan til en verdi av NOK 13,342 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
34

Norsk utenrikshandel med Japan