Kasakhstan

Kasakhstan har en befolkning på 16,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,6 millioner km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 10508, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 1,2%, og var på totalt USD 184,3 milliarder (nominelt).
Kasakhstan ligger på 35. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kasakhstan på en 123. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Kasakhstan i 2015 var på NOK 352 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kasakhstan til en verdi av NOK 52 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
35

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kasakhstan