Kina

Kina har en befolkning på 1350,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9,3 millioner km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 7924, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 6,9%, og var på totalt USD 10866,4 milliarder (nominelt).
Norsk eksportert til Kina i 2015 var på NOK 23,853 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Kina til en verdi av NOK 64,827 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kina