Kuwait

Kuwait har en befolkning på 3,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 17 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 28984, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2015 med -0,4%, og var på totalt USD 112,8 milliarder (nominelt).
Kuwait ligger på 102. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kuwait på en 55. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Kuwait i 2015 var på NOK 114 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kuwait til en verdi av NOK 16 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
102

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kuwait