Qatar

Qatar har en befolkning på 2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 11 000 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 74667, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,6%, og var på totalt USD 166,9 milliarder (nominelt).
Qatar ligger på 83. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Qatar på en 22. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Qatar i 2015 var på NOK 336 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Qatar til en verdi av NOK 521 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
83

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Qatar