Saudi-Arabia

Saudi-Arabia har en befolkning på 29,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,1 millioner km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 20481, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 3,5%, og var på totalt USD 646 milliarder (nominelt).
Saudi-Arabia ligger på 94. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Saudi-Arabia på en 48. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Saudi-Arabia i 2015 var på NOK 1,146 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Saudi-Arabia til en verdi av NOK 159 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
94

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Saudi-Arabia