Singapore

Singapore har en befolkning på 5,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 706 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 52888, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2015 med 2%, og var på totalt USD 292,7 milliarder (nominelt).
Singapore ligger på 2. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Singapore på en 8. plass, ut av 167 land.
Norsk eksportert til Singapore i 2015 var på NOK 11,014 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Singapore til en verdi av NOK 3,763 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
2

Norsk utenrikshandel med Singapore